VA-projekt

Hur jobbar VA med att öka dialogen mellan forskning, samhälle och politik?

VA bildades för att främja dialogen mellan forskning och övriga samhället. Samverkan och dialog (public engagement) genomsyrar VA:s verksamhet och vi jobbar med detta bland annat i följande aktuella projekt och samarbeten:

TechEthos

Deltagare i en workshop i Botkyrka spelar The TechEthos game: Ages of Technology Impact. Foto: VA

Målet med EU-projektet TechEthos är att belysa etiska aspekter av teknisk innovation. VA deltar i insamlingen av samhällsperspektiv genom att involvera allmänheten i olika former av samverkan, som till exempel evenemang, dialog, och utställningar.

Samtidigt studeras hur existerande lagar och förordningar hanterar de utvalda teknikerna och identifiera förbättringsområden. Dialoger kommer också hållas med organisationer inom forskning och innovation, FOI.

YouCount

Ungdomar och forskare delar erfarenheter under projektmöte möte i San Sebastian. Foto: YouCount

I YouCount-projektet utvecklar och provar vi tillsammans med Botkyrka ungdomsfullmäktige, samt partners i EU, olika sätt och former för att öka ungdomars delaktighet i samhället.  

Forskare och ungdomar arbetar tillsammans för att undersöka och hitta lösningar på problem som hindrar unga människor från att vara delaktiga i samhället. Grunden i arbetssättet är samhällsvetenskaplig medborgarforskning – citizen social science (CSS).

Tenacity

Science Café om hållbar stadsutveckling på Södertörns högskola som en aktivitet i projektet Tenacity. Foto: VA

TENACITY-projektet (communiTEngagement for a kNowledge bAsed society) har som mål att utforma och testa olika verktyg och strategier för att utveckla demokratiska samtalsmetoder genom att involvera lärosäten, lokalsamhället och beslutsfattare i utvecklingen av olika former av inkluderande arbetssätt.

Läs mer om våra andra projekt och aktiviteter på VA-webben: https://v-a.se/projekt/