PROGRAM

15:00 – 20 år av dialog

2002 bildades Vetenskap & Allmänhet av 14 organisationer. Möt föreningens initiativtagare Majléne Westerlund Panke, initiativtagare till VA och VAs ordförande Ann Fust, och följ med på VAs resa till dagens nätverk med 103 medlemmar!

Dålig hum om humaniora?

Under 20 år har VA studerat svenskars attityder till vetenskap. Humaniora hamnar ofta längst ner på listan vad gäller förtroende och vilja att satsa på forskningsområden. Ta del av en ny VA-studie om varför det är så och var med i samtal om hur humanistisk forskning kan ta större plats och användas mer i samhället. 

Möt Jenny Björkman, samverkansdirektör Riksbankens Jubileumsfond, Gustav Bohlin, utredare och biträdande generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, Victor Malm, kulturchef Expressen, Leif Runefelt, verksamhetsledare Humtank och professor Södertörns högskola, och Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor och professor Stockholms universitet.

Vetenskap för en bättre framtid!

Världen går mot ett system för öppnare vetenskap, mer inkluderande forskning och större samverkan mellan vetenskap och olika samhällsaktörer. Vad krävs för att skapa ett kunskapssamhälle för alla och hur ser det ut i andra länder? 

Möt Noura Berrouba, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Anders Hagfeldt, rektor Uppsala universitet, Lisa Lindgren, vd Visualiseringscenter C, David Price, science busker Science Made Simple, och Rebecca Winkels, strategichef Wissenschaft im Dialog.

Samtalsledare:

Mattias Lundberg, docent Umeå universitet och författare.


Från 17:00 – ca 20:00
Mingel med mat, musik och minifestival!

Välkommen att fira med oss! VA och våra medlemmar bjuder in till mingel, mat och minifestival med utställningar och uppträdanden.

Prata med forskare, testa aktiviteter och lyssna på musikerna William Källén (Men in Love) och Sam Lundberg.