Mind the gap: Coping with delay in environmental governance

Forskaren Mikael Karlssons artikel om hinder i miljöarbetet, och om fördröjd måluppfyllelse går att läsa via länk nedan.

Fördröjning kan uppstå i både vetenskapliga och policymässiga sammanhang, och i relationen mellan vetenskap och politik. Flera mekanismer ställer till det.

Två av de fördröjningsmekanismer som lyfts fram rör vetenskapsförnekelse och orimliga beslutströsklar. Vetenskapsförnekelsen ställer till det i debatten om allt från klimatförändringar och miljögifter till övergödning och biologisk mångfald.

Läs artikeln i sin helhet här.