Virtuell utställning

Begreppet vetenskapligt kapital (Science Capital) ringar in fyra aspekter i vår relation till vetenskap:

  • Vilken kunskap vi har om vetenskap, t.ex hur mycket vi vet om olika forskningsområden, vetenskaplig metod och hur forskning går till.
  • Vilka attityder vi har till vetenskap, t.ex. vårt förtroende för forskning och forskare.
  • Vilka aktiviteter vi deltar i med koppling till vetenskap, t.ex. ser på vetenskapsprogram på tv.
  • Vilka kontakter vi har i våra sociala nätverk med koppling till vetenskap, t.ex. om vi känner personer som arbetar med forskning.

Alla dessa aspekter kan påverka våra åsikter, värderingar och val i vardagen och i livet. I denna virtuella utställning har vi samlat ett 40-tal initiativ, studier, projekt och aktiviteter som på olika vis kan bidra till att stärka människors vetenskapliga kapital.