Start

Välkommen till VAs årskonferens VA-dagen 2023 onsdagen den 11 oktober på Tekniska museet i Stockholm. Under en fullspäckad eftermiddag blir det samtal och mingel på temat forskning och politiskt beslutsfattande.

Tema forskning och politik

Samhället och politiker är beroende av vetenskaplig kunskap för att kunna fatta informerade beslut inom alla områden. Hur fungerar egentligen kontaktytorna mellan forskare, medborgare och politiker, och kan de förbättras? Var går gränsen mellan forskare och aktivist? Hur försäkrar sig expertmyndigheter om att de har tillgång till den senaste vetenskapliga kunskapen? Hur balanserar politiker mellan fakta och värderingar i sina ståndpunkter och beslut?

Politiken lägger också grunden för forskningens förutsättningar genom resurstilldelning, strategiska satsningar och värnande om akademisk frihet, inte minst i arbetet med den kommande forskningspropositionen.

På VA-dagen 2023 diskuterar och fördjupar vi oss i relationen mellan samhälle, forskning och beslutsfattande. Välkommen att delta på plats på Tekniska museet eller följ sändningen digitalt här!