PROGRAM

Vetenskap är en del av vår kultur. Den genomsyrar våra liv, utvecklar vår värld och är ett verktyg för demokrati. Samtidigt brister tillgången och tilliten till kunskap och forskning på många sätt.

Vetenskapligt kapital är ett ganska nytt begrepp. Det ringar in hur våra åsikter och val påverkas av vad vi kan och hur vi tänker om forskning, liksom av vilka vi känner och vad vi gör.

Välkommen till VA-dagen 2021 onsdagen den 13 oktober kl. 13:00–15:30 om vår relation till kunskap och vetenskap genom livet och hur den påverkar våra val och vår världsbild.

VA-dagen är i år en kostnadsfri digital konferens på Zoom. Hör om en rad initiativ som vill stärka relationerna till forskning bland unga, vuxna och äldre i Sverige, möt forskare som studerat vetenskapligt kapital, samtala om kopplingarna mellan kunskap och ett demokratiskt samhälle, och dela med dig av egna erfarenheter i en virtuell utställning!

Moderator: Anders Sahlman, Melker Media


13:00 – Välkomna!


Vetenskapligt kapital – vad och varför?

Cissi Askwall, generalsekreterare VA
Sama Alhassani, Botkyrka ungdomsfullmäktige
Erik Zachrison, pensionär
Anna Danielsson, professor Naturvetenskapernas didaktik Stockholms universitet
Cecilia Ekstrand, pedagog Tom Tits Experiment


13:35


Ungas växande vetande

Martin Bergman, utredare VA
Fredrik Brounéus, utredare VA
Anna Hedlund, generalsekreterare Unga forskare 
Maja Neiman, projektledare Framtidens kunskapssamhälle IVA
Anna Danielsson, professor Stockholms universitet


14.05


Paus


14:15


Vuxnas val i vardagen

Gustav Bohlinutredare VA
Maria Dollhopf, programansvarig KK-stiftelsen
Marianne Granbom, docent Lunds universitet
Peter Forsberg, lärare Runö folkhögskola


14:45


Paus


14:50


Vetenskap ⟷ Demokrati

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S)
Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot Utbildningsutskottet (M)
Fritte Fritzson, komiker, arkitekt och poddare
Karin Grönvall, riksbibliotekarie
Carl Heath, senior forskare RISE
Rosaline Marbinah, ordförande LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och demokratiambassadör
Åsa Wikforss, professor Teoretisk filosofi Stockholms universitet och författare
Ann Fustordförande VA


15:30 – Slut