Om VA-dagen

VA-dagen arrangeras av den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, VA som en årskonferens i anslutning till föreningens årsmöte. VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.

VA-dagen är i år en kostnadsfri digital konferens på Zoom. Hör om en rad initiativ som vill stärka relationerna till forskning bland unga, vuxna och äldre i Sverige, möt forskare som studerat vetenskapligt kapital, samtala om kopplingarna mellan kunskap och ett demokratiskt samhälle, och dela med dig av egna erfarenheter i en virtuell utställning!

VAs VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2020