MENTI

Välkomna! Vilka är ni?

Nedan kan du se alla svar. Gå in på Menti.com och använd koden: 42 97 73 7 för att själv svara på frågorna. Bläddra bland svaren med hjälp av pilarna i det nedre vänstra hörnet.

Parallell session – Experimentverkstad för digital dialog

Nedan kan du se alla svar. Gå in på Menti.com och använd koden: 79 34 59 0 för att själv svara på frågorna.

Parallell session – Forskning tillgänglig för alla?

Nedan kan du se alla svar. Gå in på Menti.com och använd koden: 36 30 82 6 för att själv svara på frågorna.

Gruppdiskussion: Dialog om forskning i förändring

Nedan kan du se alla svar. Gå in på Menti.com och använd koden: 62 41 10 3 för att själv svara på frågorna.